HACKED! ANKAKURT Hacked by_dadaş


Hacked
by_dadaş

Sen ki, İslam'ı kuşatmış, boğuyorken h¨ısran,
O demir çenberi göğs¨ınde kırıp parçaladın;
Sen ki, rûhunla beraber gezer ecramı adın;

# - - #

Sen ki, a'sara göm¨ılsen taşacaksın...Heyhat,
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat...
Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,
Sana ağûşunu açmış duruyor Peygamber.!

YAKARIM BU DUNYAYI, BIR T¨ıRK'¨ı EZDIRMEM!
ALLAH SAHIDIM OLSUN!
SIZI SOKAKLARDA RAHAT GEZDIRTMEM!

# - - #
VAR OLSUN IRKIMIN TURAN ULKUSU!
# - - #
En G¨ıcl¨ı Silah Fikir, En G¨ıcl¨ı Fikir, T¨ıRK MİLLİYETCİLİGİDİR."Ben faşist değilim.
Ben yalnız T¨ırkç¨ıy¨ım.
T¨ırk tarihinin içinde y¨ız¨ıyorum. Diyebilirim ki her g¨ın¨ım 27 asrın içinde geçiyor.
Bize kimin dost, kimin d¨ışman olduğunu biliyorum.
Onun için de hiçbir yabancı milleti sevmiyorum."

www.hexturkiye.com